รายละเอียดตำแหน่งงาน

23/10/2564 03:10

Product Manager หนังสือภาษาจีน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

สำนักพิมพ์ที่มีความเชื่อมั่นว่า "หนังสือสร้างตัวตนได้" ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ โดยใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen นานมีบุ๊คส์ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในเชิง Content Provider เราสร้างสรรค์หนังสือ และ บริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจในรูปแบบการตอบแทนสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดค่ายกิจกรรม การอบรม สัมมนา สร้างสรรค์ หลักสูตรแหล่่งเรียนรู้ ฯลฯ นานมีบุ๊คส์ ต้องการคนที่มี Passion ในการทำงานเชิง Content Digital การบริการด้านการศึกษา การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปจนถึง เทคนิเชี่ยนในแขนงต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน

 • นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร
 • 459

Get in Touch

รายละเอียด

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่รู้ภาษาจีนมาช่วยกันโปรโมทการศึกษา "ภาษาจีนในโรงเรียนไทย"
1.ประสานงานกับนักเขียน ในการพัฒนา ปรับปรุงแบบเรียน สื่อการเรียนภาษาจีนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

2. ทำการตลาดให้โรงเรียนสอนภาษาจีน ใช้แบบเรียน สื่อการเรียนการสอนของเรา

3. จัดงานอบรมครูภาษาจีน คือประสานงานวิทยากร เชิญชวนคุณครู จัดงานด้านภาษาจีน

4. ประสานงานกับเครือข่าย / องค์กรที่ทำเรื่องเดียวกัน เพื่อหาความร่วมมือ

5. บริหารงานผลิตหนังสือให้เป็นเล่ม ปิดเล่มให้ตรงเวลา

6. คิดแผนการตลาดหนังสือ ประสานงานและสนับสนุนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีทักษะในด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ในระดับดีมาก
 • เข้าในงานการตลาด/ขาย หนังสือ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด นำเสนอ

สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

4.การตรวจสุขภาพประจำปี

5.เงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

6.วันหยุดประเพณี / วันลาพักร้อน / ลากิจ

7.งานเลี้ยงสรรค์ / ท่องเที่ยวประจำปี

 

รับสมัครจำนวน

2 อัตรา

วิธีการสมัคร

- สมัครออนไลน์ผ่าน Jobslis.com
- สมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
- อื่น ๆ

1.ติดต่อทาง e-mail : naruewan@nanmeebooks.com

2.สอบถามเพิ่มเติม 092 223 3957

การเดินทาง

BTS สถานีพร้อมพงษ์  , BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท  เดินเข้าซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 200 เมตร บริษัทอยู่ซ้ายมือ

ติดต่อ

นฤวรรณ สุธารักษ์ (วรรณ)

 • บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี)
 • ตำบล คลองเตยเหนือ
 • อำเภอ วัฒนา
 • จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110
 • เบอร์ติดต่อ 02 662 3000 , 092 223 3957
 • แฟกซ์ 02 662 1172
 • Email naruewan@nanmeebooks.com
 • Web : www.nanmeebooks.com

ตำแหน่งงาน ที่คุณอาจสนใจ

ตำแหน่ง