รายละเอียดตำแหน่งงาน

22/06/2564 03:06

Benefits Specialist

Bualuang Securities PCL

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) “หลักทรัพย์บัวหลวง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อประกอบธุรกิจด้านตลาดทุนปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร ได้แก่ • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ • ธุรกิจวาณิชธนกิจ • ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล • ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ • ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน • ธุรกิจค้าตราสารหนี้ • ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ • ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ • ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานรวม 30 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 29 สาขา ประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการ การจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

 • บุคคล/ฝึกอบรม
 • 364

Get in Touch

รายละเอียด

Responsibilities:

 • Define a fair, equitable and competitive total compensation and benefits package that fits and is aligned to our company’s strategy and business goals.
 • Develop a consistent compensation philosophy in line with work culture and organizational objectives.
 • Ensure that compensation practices comply with current legislation (pay equity, human rights, etc.).
 • Use various methods and techniques and make data-based decisions on direct financial, indirect financial and nonfinancial compensations.
 • Assess employees needs by conducting organizational psychology surveys to find out what motivates and engages employees.
 • Participate in salary and labor market surveys to determine prevailing pay rates and benefits.
 • Deploy effective communication strategies and success metrics.
 • Conduct ongoing research into emerging trends, issues and best practices.
 • Conduct periodic audits and prepare reports.

Qualifications:

 • Proven working experience as a Compensation and Benefits Specialist more than 3 years.
 • Adequate knowledge of current labor rules and regulations.
 • Familiarity with various types of incentives and benefits.
 • Extensive knowledge of HRIS and MS Office.
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Customer-centric focus
 • BS degree in human resources, business administration or finance.

สถานที่ปฏิบัติงาน

Head Office (Silom Complex)

คุณสมบัติ

 • Proficiant experience in Benefits role: social security, insurance, Provident Fund, OT, Time attandence.
 • Able to work under pressure and meet target deadline.
 • Good Communication skill and problem solving skill
 • Able to organize, create and find solution as Project Leader
 • Positive attitude and mindset
 • Bachelor degree in relate field
 • Knowledge in PDPA and Labor Law
 • Female is preferable

สวัสดิการ

 • Variable Bonus 
 • Group Insurance
 • Life Insurance
 • Accident Insurance
 • Dental Allowance
 • Provident Fund
 • Salary increase (yearly)
 • Annual leave, sick leave, business leave
 • Education Allowance
 • Special bonus for Childbirth, Marriage, Funeral
 • etc.

รับสมัครจำนวน

1 อัตรา

วิธีการสมัคร

- สมัครออนไลน์ผ่าน Jobslis.com
- อื่น ๆ

ส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของท่าน มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 29
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(ใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ)

TEL : (02) 618 1214
FAX : (02) 231 3797
E- mail : hrd@bualuang.co.th

การเดินทาง

BTS ศาลาแดง หรือ MRT สีลม

ติดต่อ

Tanyarat

 • อาคารสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 เลขที่ 191 ถนนสีลม
 • ตำบล แขวงบางรัก
 • อำเภอ เขตบางรัก
 • จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500
 • เบอร์ติดต่อ (02) 618 1214
 • แฟกซ์ (02) 231 3797
 • Email tanyarat.kit@bualuang.co.th
 • Web : www.bualuang.co.th

ตำแหน่งงาน ที่คุณอาจสนใจ

3 ตำแหน่ง