รายละเอียดตำแหน่งงาน

07/03/2564 03:03

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและอาชีวอนามัย

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

Experienced manufacture of LLDPE Films for lamination and heavy duty bags

 • ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 • 93

Get in Touch

รายละเอียด

วางกลยุทธ์ และแผนงานการบริหารระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ได้แก่ ISO9001, GMP, HACCP กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ของงานบริหารคุณภาพ กำหนดมาตรฐาน วิธีการ และขั้นตอนการตรวจสอบทั้งระบบงาน และระบบเอกสารในองค์กรได้อย่างรัดกุม ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ บริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และข้อกำหนด กำกับดูแลศูนย์ควบคุมระบบเอกสารของบริษัทฯ และวางระบบตรวจสอบหน้างานแบบไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 8 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารระบบคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • เคยดำรงตำแหน่งในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

สวัสดิการ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่ากะ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รับสมัครจำนวน

1 อัตรา

วิธีการสมัคร

- สมัครออนไลน์ผ่าน Jobslis.com
- สมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
- อื่น ๆ

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

การเดินทาง

ติดต่อ

มาติกา เหมแหวน

 • 88 หมู่ที่ 12
 • ตำบล บางปะกง
 • อำเภอ บางปะกง
 • จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
 • เบอร์ติดต่อ 082624882
 • แฟกซ์
 • Email Matika.h@mmkthailand.com
 • Web : www.mmkthailand.com

ตำแหน่งงาน ที่คุณอาจสนใจ

5 ตำแหน่ง