รายละเอียดตำแหน่งงาน

22/10/2563 12:10

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการเพื่อร้านค้าปลีก โชห่วย ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ธุรกิจบริการ และสำนักงาน เพื่อให้มีสินค้าดี ราคาถูก และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

 • บัญชี/การเงิน
 • 787

Get in Touch

รายละเอียด

• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด • กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฎิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ • กำกับดูแลการสรุปรายงานการขายประจำวัน ณ จุด POS และการจัดทำเอกสารการบันทึกยอดขาย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลา • กำกับดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสาขา รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา • กำกับดูแลการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา และบรรลุงบประมาณที่ตั้งไว้ • กำกับดูแลการส่งเงินยอดขาย, เงินนำส่งธนาคาร, เงินทอนและเงินสดย่อย และรายได้จากการขายทรัพย์สินถาวร, เศษกระดาษ กล่องกระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆของสาขา และรายได้อื่นๆ (Other Income) ให้ถูกต้องครบถ้วน • กำกับดูแลและตรวจสอบเงินยอดขาย โดยการสุ่มตรวจเงินสด (Surprise Check) ภายในห้องแคชเชียร์

สถานที่ปฏิบัติงาน

แม็โคร สาขากบินทร์บุรี

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เงินค่าทำงานกะ (เฉพาะกะดึก / กะที่เลิกงานในเช้าของวันรุ่งขึ้น) เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน Cashier เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาส เงินโบนัสประจำปี เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคมแล้ว เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร ประกันสุขภาพกลุ่ม (ในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) ประกันชีวิตกลุ่มอัตรา 3 เท่าของอัตราเงินเดือนและเงินช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทฯ อีก 4 เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้าย เสื้อโปโล Makro เพื่อใส่ในปฏิบัติงาน ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่สูงขึ้น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม

รับสมัครจำนวน

1 อัตรา

วิธีการสมัคร

- สมัครออนไลน์ผ่าน Jobslis.com
- สมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
- อื่น ๆ

สมัครงาน Online ผ่าน Jobslis.com

การเดินทาง

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

 • 1468 อาคารธาราพัฒนาการ
 • ตำบล สวนหลวง
 • อำเภอ สวนหลวง
 • จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250
 • เบอร์ติดต่อ 02-067-8999 ต่อ 8148, 8153,
 • แฟกซ์ 02-067-9063
 • Email
 • Web : https://www.siammakro.co.th

ตำแหน่งงาน ที่คุณอาจสนใจ

10 ตำแหน่ง