รายละเอียดสถานประกอบการ

15/01/2562 12:01

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด

ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค

ติดต่อ

  • เลขที่ 89 หมู่ 1 แขวง/ตำบล บ้านเลน เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัด อยุธยา
  • 035-350-080

ภาพรวม กิจการ

รายละเอียดธุรกิจ

“แคนนอน” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมี Mr.Goro Yoshida และ Mr.Saburo Uchida เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเดิมใช้ชื่อบริษัทว่า Precision Optical Instruments Laboratory เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะค้นคว้าวิจัย และพัฒนากล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง และผลิตกล้องที่ดีที่สุดของโลก แปดทศวรรษมาแล้วที่แคนนอนมิได้มีเพียงชื่อเสียงด้านการถ่ายภาพเท่านั้น ปัจจุบันแคนนอนคือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน “Digital Imaging” มีหน่วยงาน 275 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 197,000 คน ทั้งในส่วนการวิจัยและพัฒนาการผลิต การขาย และกิจกรรมทางการตลาด บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 และเริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 นอกจาก Ink Jet Printer ที่ทำการผลิตตั้งแต่เปิดกิจการ ปัจจุบันบริษัทยังผลิตเครื่อง Scanner และ Printer Media ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกอีกด้วย และในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2552 บริษัทประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์ครบ 100 ล้านเครื่อง หลังจากนั้นบริษัทได้ขยายกิจการ โดยก่อสร้างโรงงานราชสีมา ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่ 2 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกต่อไป

ผลประโยชน์สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาล - รถรับ-ส่งปรับอากาศ ฯลฯ

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร

5 ตำแหน่ง