รายละเอียดสถานประกอบการ

22/12/2561 13:12

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ การเกษตร

ติดต่อ

  • 1468 อาคารธาราพัฒนาการ แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพฯ
  • jobs@siammakro.co.th
  • Web : www.siammakro.co.th
  • 02-067-8999 ต่อ 8148, 8153

ภาพรวม กิจการ

รายละเอียดธุรกิจ

" แม็คโคร "ศูนย์การค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการเพื่อร้านค้าปลีก โชห่วย ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ธุรกิจบริการ และสำนักงาน เพื่อให้มีสินค้าดี ราคาถูก และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ผลประโยชน์สวัสดิการ

- ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด - เงินค่าทำงานกะ (เฉพาะกะดึก / กะที่เลิกงานในเช้าของวันรุ่งขึ้น) - เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน Cashier - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาส - เงินโบนัสประจำปี - เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคมแล้ว - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร - ประกันสุขภาพกลุ่ม (ในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) - ประกันชีวิตกลุ่มอัตรา 3 เท่าของอัตราเงินเดือนและเงินช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทฯ อีก 4 เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้าย - เสื้อโปโล Makro เพื่อใส่ในปฏิบัติงาน - ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่สูงขึ้น - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ - กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร

9 ตำแหน่ง