รายละเอียดสถานประกอบการ

10/12/2561 17:12

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ บันเทิง

ติดต่อ

  • เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ
  • Web : http://www.gmmgrammy.com/career/
  • 0-2669-9000

ภาพรวม กิจการ

รายละเอียดธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ หลากหลายในทุกมิติ และมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุขแบบไร้ขีดจำกัดให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดำเนินงานตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจสินค้าเพลงและช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกิจบริหารและจัดเก็บลิขสิทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิน ธุรกิจดิจิทัลทีวี จำนวน 2 ช่องได้แก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่งเป็นช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซึ่งเป็นช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (High Definition) กลุ่มธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนและต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ประกอบด้วย ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ผลประโยชน์สวัสดิการ

ตามที่บริษัทกำหนด

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร

4 ตำแหน่ง